Krisesentre

Oversikt over landets krisesentere:

Alta krisesenter

Pb 2035
9507 Alta
Tlf: 78 43 46 93
E-post: post@altakrise.no
Web: www.altakrise.no

Asker og Bærum Krisesenter

Bærum kommune
1304 Sandvika
Tlf: 67 50 83 83
E-post: abr@baerum.kommune.no
Web: www.baerum.kommune.no/krisesenter

Betzy Krisesenter, Drammen interkomm.

Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 32 83 03 46 Fax: 32 89 17 79
E-post: info@betzykrisesenter.no
URL: www.betzykrisesenter.no

Bodø Krisesenter

Pb 388, 8001 Bodø
Tlf: 75 52 04 20 Fax: 75 52 36 63
E-post: krisesenteret@bodo.online.no
URL: www.krisesenteret-bodo.no

Gjøvik Krisesenter

Pb 772, 2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 55 60 Fax: 61 17 65 44
E-post: krise-ig@online.no
URL: www.krisesenteret-gjovik.no/

Glåmdal Krisesenter IKS

pb 534
2203 Kongsvinger
Tlf: 62 81 80 88
E-post: post1@glamdakrisesenter.no

Harstad Krisesenter

Pb 379, 9484 Harstad
Tlf: 77 06 40 07 Fax: 77 06 16 95
E-post: post@harstadkrisesenter.no
URL: www.harstadkrisesenter.no

Haugesund krisesenter, krise vest IKS

Pb 495, 5501 Haugesund
Tlf: 52 72 98 84 Fax: 52 72 53 86
E-post: maylise@haugesundkrisesenter.no
URL: www.krisesenterforkvinner.com

Indre Østfold Krisesenter IKS

Pb 301, 1851 Mysen
Tlf: 69 89 45 69 Fax: 69 89 45 66
E-post: postmaster@indreostfoldkrisesenter.no
URL: www.indreostfoldkrisesenter.no

Kongsberg Krisesenter

Pb 44
3602 Kongsberg
tlf: 32 73 64 00

Krisesenter for kvinner i Bergen

Postboks 728 Sentrum
5807 BERGEN
Tlf: 55 31 50 50 Fax: 55 55 76 91
E-post: krise-fk@online.no
URL: http://www.bergenkrisesenter.no/

Krisesenteret for kvinner i Odda og omland

Pb 1,
5751 Odda
Tlf: 53 64 11 11

Krisesenteret for kvinner i Sunnhordland

Pb 126, 5401 Stord
Tlf: 53 41 12 12 Fax: 53 41 12 12
E-post: krise-shl@c2i.net
URL:www.krisesenterforkvinner.com

Krisesenter for Ytre Helgeland

Pb 361,
8801 Sandnessjøen
Tlf: 75 04 00 50
E-post: krisesenteret.ytre@monet.no

Krisesenteret i Hønefoss

Pb 1193, Flattum
3503 Hønefoss
tlf: 32 17 06 90
E-post: Krisesenteret@ringerike.kommune.no
Web: www.krisesenteret.info

Krisesenteret i Molde og Omegn IKS

Pb 238
6401 Molde
Tlf: 71 25 66 66
E-post: krisesenteret.molde@online.no
Web: www.krisesenteretmolde.no

Krisesenteret i Rana

Pb 173
8601 Mo I Rana
Tlf: 75 14 50 00
E-post: krisesenteret@rana.kommune.no

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Pb 188, 6901 Florø
Tlf: 57 74 36 00 Fax: 57 74 38 81
E-post: post@krisesenteret.sf.no
URL: www.krisesenteret.sf.no

Krisesenteret i Telemark

Åsmund Viljesgt 24
3725 Skien
Tlf: 35 58 71 00
E-post: post@krisesenteretitelemark.no
Web: www.krisesenteretitelemark.no

Krisesenteret i Trondheim

Pb 80, 7400 Trondheim
Tlf: 73 52 34 20 Fax: 73 50 95 18
E-post: 
krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no
URL: www.krisesenter.net

Krise- og incestsenteret i Follo KISIF

Langbakken 9
1430 Ås
Tlf: 64 97 23 00
E-post: post@kisif.no
Web: www.krisesenteretifollo.no

Krise-og incestsenteret for Fredrikstad og Hvaler

pb 515
1612 Fredrikstad
Tlf: 69 95 55 60
E-post: krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no
Web: www.blaakors.no/?CatID=1214

Lofoten Krisesenter

Pb 230, 8376 Leknes
Tlf: 76 08 12 33
Fax: 76 08 24 34
E-post: lofoten@lofoten-krisesenter.no
URL: www.lofoten-krisesenter.no

Midt-Troms Krisesenter

Pb 349, 9305 Finnsnes
Tlf: 77 84 52 60 Fax: 77 84 52 86
E-post: post@krisesenteretmidt-troms.no
URL: www.krisesenteretmidt-troms.no


Mosjøen Krisesenter

Pb 306, 8651 Mosjøen
Tlf: 75 17 36 99
Fax: 75 17 36 99
E-post:mosjoen.krisesenter@vefsn.kommune.no
URL: www.mosjoenkrisesenter.no

Moss Krisesenter

Pb 2093, 1529 Moss
Tlf: 69 25 05 50 Fax: 69 25 39 01
E-post: post@krisesenteret-moss.no
URL: www.mosskrisesenter.no

Narvik og omegn Krisesenter

Pb 66, 8513 Ankenesstrand
Tlf: 76 95 73 39 Fax: 76 96 09 15
E-post: evastr@krisesenternarvik.com

Nordmøre Krisesenter

Pb 153, 6501 Kristiansund
Tlf: 71 57 48 70
E-post: post@nordmorekrisesenter.no
Web:www.nordmorekrisesenter.no

Nord-Trøndelag Krisesenter

Pb 47, 7651 Verdal
Tlf: 74 07 77 10 Fax: 74 07 75 99
E-post: krverdal@online.no

Orkdal og omegn Krisesenter

Pb 116,
7321 Fannrem
Tlf: 72 48 24 10
E-post: orkoomeg@hotmail.com

Oslo krisesenter

Pb 7055, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22 48 03 80 Fax: 22 48 03 81
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
URL: www.oslokrisesenter.no

Romerike Krisesenter

Pb 57, 2001 Lillestrøm
Tlf: 63 81 41 78 Fax: 63 87 84 40
E-post: r-krise@online.no
URL: www.romerike-krisesenter.no/

Samisk krise-og incestsenter

Pb 97,
9730 Karasjok
Tlf: 78 46 70 88 Fax: 78 46 62 12
E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no

Sarpsborg Krisesenter

Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf 69 10 87 00
E-post: krisesenter@sarpsborg.com
Web:http://www.sarpsborgkrisesenter.no/

Stavanger Krisesenter

Pb 503, Sentrum, 4003 Stavanger
Tlf: 51 53 06 23 Fax: 51 52 07 99
E-post: ksis@stavanger.kommune.no
URL: www.stavanger-krisesenter.no

Stiftelsen Eva Krisesenter

Bustrudkleiva 25
1782 Halden
Tlf: 69 18 74 74
E-post: evakrisesenter@halden.net

Stiftelsen Hallingdal Krisesenter

Pb 152, 3551 Gol
Tlf: 32 07 52 50
E-post: hallingkrise@online.no
Web: www.hallingdalkrisesenter.no

Stiftelsen Hamar Krisesenter

Kronborgveien 23
2318 Hamar
Tlf: 62 52 75 10
E-post: post@hamar-krisesenter.no
Web: www.hamar-krisesenter.no

Sør-Helgeland Krisesenter

Pb 288, 8901 Brønnøysund
Tlf: 75 02 17 11
Fax: 75 02 17 59
E-post: krisesen@online.no
URL: www.shkrisesenter.no

Tromsø Krisesenter

Pb 860, 9259 Tromsø
Tlf: 77 61 10 60
Fax: 77 61 35 49
E-post: krisesenteret@tromso.online.no

Vest Agder Krisesenter

Pb 434, 4664 Kristiansand
Tlf: 38 10 22 00 
Fax: 38 10 22 01
E-post: vest-agder@krisesenteret.com 

Vesterålen Krisesenter

Pb 330, 8401 Sortland
Tlf: 76 12 23 30
Fax: 76 12 13 40
E-post: vkrises@online.no

Vest-Finnmark Krisesenter

Pb 124, 9615 Hammerfest
Tlf: 78 41 30 18
Fax: 78 41 46 83
E-post: post@vestkris.no
URL: www.hammerfestkrisesenter.no

Vestfold Krisesenter

Pb 335, 3101 Tønsberg
Tlf: 33 35 91 91
Fax: 33 31 61 97
E-post: post@krisenett.no
URL: www.krisenett.no

Voss Krisesenter

5700 Voss
Tlf: 56 51 60 00
Fax: 56 51 49 02
E-post: postmaster@vosskrisesenter.no
URL: www.krisesenteret.no

Østre Agder krisesenter

Pb 780, Stoa
4809 Arendal

Tlf: 37 02 33 44

E-post: krisesenteret@krisesenteret.no
Web: www.krisesenteret.no