Søk på siden

Krisesenteret i Midt-Troms

Døgnåpen telefon:
Tlf: 778 45260
post@krisesenteretmidt-troms.no

Gratis advokatvakt ved Krisesenteret 

Krisesenteret tilbyr gratis advokathjelp hvor man kan få råd og veiledning i juridiske spørsmål som omhandler vold i nære relasjoner.

Dette kan for eksempel gjelde:

  • Politianmeldelse
  • Straffesak
  • Økonomisk oppgjør
  • Voldsoffererstatning
  • Barnefordeling
  • Oppholdstillatelse på bakgrunn av vold
  • Tvangsekteskap
  • Andre juridiske spørsmål eller tema i forbindelse med vold i nære relasjoner

Ta kontakt på telefonnummer 778 45 260 dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten, så setter vi opp tid for samtale.

Gratis tolk dersom det er nødvendig.