Søk på siden

Barn på krisesenteret

Når du tar barnet ditt med til et Krisesenter, skjermer du barnet fra fare. På Krisesenteret vil barnet kunne møte andre barn, og alle får egen kontaktperson. Barnet skal bli like godt ivaretatt som den voksne, med respekt for sine egne tanker og reaksjoner. Barnet skal få kjenne at hverdagen blir trygg.

Trenger barnet ditt annen hjelp og oppfølging, vil ansatte drøfte dette med deg, og samarbeide med deg om å finne en løsning.

Krisesenteret har familierom, der du og barnet kan bo sammen. I tillegg er det eget lekerom med TV og spill, samt et stort uteareal med lekeplass.

Krisesenteret vil legge til rette for aktiviteter som inkluderer barna, og som bidrar til at dere kan få positive opplevelser sammen. Dette kan være alt fra kino, badeland og alpinbakke, til gratis aktiviteter som turer i marka eller på stranda.

Er du i tvil om dette tilbudet passer for deg og barna dine, kan du ringe oss anonymt på
tlf. 77 84 52 60. Du kan ringe hver dag, hele døgnet.