Søk på siden

Døgnåpen telefon
778 45260

Politiets nødnummer
112

Politiet: 02800

Retten til et liv uten vold

Krisesenteret

Mottak

Jurdiske rettigheter

Diverse dokumenter

 • 1. Den tause volden – vold mot personer med nedsatt funksjonsevne   Den tause volden – vold mot personer med nedsatt funksjonsevne
  Last ned
 • 2. Den usynlige volden – vold mot eldre   Den usynlige volden – vold mot eldre
  Last ned
 • 3. Alle barn er alles ansvar – vold mot barn   Alle barn er alles ansvar – vold mot barn
  Last ned
 • 4. Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?   Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?
  Last ned