Søk på siden

Våge å se, tørre å spørre

I samfunnet er det et økende fokus på vold i nære relasjoner som samfunnsproblem og folkehelseutfordring.

Krisesenteret i Midt-Troms har tatt initiativ til en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for våre samarbeidskommuner. I den forbindelse har vi søkt om tilskuddsmidler til gjennomføring av tiltak for forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner, og har ledet planarbeidet både med handlingsplanen for perioden 2018-2020 og den reviderte handlingsplanen for 2022-2025. 

Formålet med en interkommunal handlingsplan er å forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner i kommunene, og sikre at berørte parter får et tilrettelagt og helhetlig hjelpetilbud, samt styrke kunnskapsnivået til kommunens ansatte og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, instanser og forvaltningsnivå.

Våge å se, tørre å spørre (2022-2025) er utviklet av og for kommunene Bardu, Dyrøy, Loabága/Lavangen, Salangen, Senja og Sørreisa. Gjennom handlingsplanens tiltak og innsatsområdene avdekking, hjelpetiltak og forebygging er målet at innbyggerne i våre kommuner skal leve et liv uten vold.

Handlingsplanen er ment å være et aktivt arbeidverktøy for kommunenes ansatte. Planen har flere utskriftsvennlige sider, blant annet tiltakskort ved mistanke om vold mot barn og voksne. Disse bør printes ut og has lett tilgjengelig på for alle som jobber med barn, voksne og eldre.

 

Interkommunal handlingsplan

 

 

Tiltakskort voksne 

Tiltakskort barn