Søk på siden

Våge å se, tørre å spørre

I samfunnet er det et økende fokus på vold i nære relasjoner som samfunnsproblem og folkehelseutfordring.

Krisesenteret i Midt-Troms søkte i februar 2016 om tilskuddsmidler til gjennomføring av tiltak for forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner. Herunder lage en interkommunal handlingsplan for Midt-Troms kommunene.

Formålet med en interkommunal handlingsplan er å forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner i kommunene, og sikre at berørte parter får et tilrettelagt og helhetlig hjelpetilbud, samt styrke kunnskapsnivået til kommunens ansatte og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, instanser og forvaltningsnivå.

Handlingsplanen er utviklet av og for kommunene Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Kommunene ligger langs kysten i Midt-Troms og er syv av ti kommuner tilknyttet Krisesenteret i Midt-Troms. Kommunene dekker et stort geografisk område, der i blant store deler av øya Senja som er Norges nest største øy.
Handlingsplanen er nå politisk behandlet i alle 7 kommuner.

Handlingsplanen har flere utskriftsvennlige sider, blant annet tiltakskort for barn og voksne. Disse bør skrives ut og has lett tilgjengelig på kontoret for de som møter familier.

 

Interkommunal handlingsplan

 

 

Tiltakskort voksne 

Tiltakskort barn