Søk på siden

Døgnåpen telefon:
Tlf: 778 45260
post@krisesenteretmidt-troms.no

Hva er vold?

Du spør kanskje deg selv om du egentlig er utsatt for vold. Du blir kanskje ikke slått, eller sparket, men opplever at du er redd og at noe ikke føles greit i det forholdet du er i.

Vold er "en hver handling rettet mot deg, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får deg til å gjøre noe mot din vilje eller slutte å gjøre noe du vil".
(Per Isdal)

Vold kan være alle typer strategier som brukes av en annen for å utøve makt og kontroll, som for eksempel:

  • Truer deg: Gjør deg redd gjennom blikk, handlinger, gestikulering. Knuser gjenstander, ødelegger dine eiendeler, mishandler kjæledyr. Viser våpen.
  • Mishandler deg følelsesmessig: Snakker nedsettende om deg, gir deg dårlig selvfølelse, skjeller deg ut. Får deg til å tro at du er gal, driver tankemanipulasjon, ydmyker deg, gir deg skyldfølelse.
  • Isolerer deg: Kontrollerer hva du gjør, hvem du treffer og hvem du snakker med, hva du leser og hvor du går. Begrenser aktivitetene dine og bruker sjalusi for å begrunne dette.
  • Skylder på deg: Fremstiller volden mot deg som ubetydelig, tar ikke dine bekymringer alvorlig. Fornekter at du er blitt utsatt for vold. Sier at det er din skyld, at det var du som forårsaket det.
  • Bruker barna mot deg: Gir deg skyldfølelse for barna. Bruker barna til å gi deg beskjeder. Bruker besøksretten til å sjikanere deg, eller truer med å ta barna fra deg.
  • Fratar deg innflytelse: Behandler deg som en tjener, tar alle store avgjørelser på vegne av deg. Bestemmer over deg.
  • Bruker økonomisk makt: Hindrer deg fra å få eller beholde en jobb. Får deg til å be om penger. Gir deg lommepenger. Tar dine penger. Tillater deg ikke å vite om eller ha tilgang til familiens økonomi.
  • Bruk av tvang og trusler: Skader deg, eller truer med å skade deg. Truer deg med å forlate deg, eller med å ta selvmord. Tvinger deg til å trekke en anmeldelse tilbake. Får deg til å begå ulovlige handlinger.

Slik skal ingen mennesker være nødt til å leve. Det finnes hjelp, vi er her for deg!

Vold i nære relasjoner har særtrekk som skiller denne volden fra annen vold. Der annen vold ofte er en engangshendelse med en gjerningsperson som er ukjent, utøves vold i nære relasjoner ofte i det skjulte, er gjentagende og personene som berøres er betydningsfulle i hverandres liv gjennom felles historie, gjensidige forpliktelser og avhengighet. Derfor blir konsekvensene ofte mer alvorlige enn for annen vold.

Når man utsettes for vold bebreider man ofte seg selv, og opplever skam og skyldfølelse. Selv om volden er synlig og kjent, kan man likevel vegre seg for å gripe inn i det som anses som private forhold. Dette bidrar til å holde overgrepene skjult for dem som kan yte hjelp. Kunnskap om voldens karakter og særtrekk er nødvendig for at politi og hjelpeapparat skal kunne avdekke volden og gi god og riktig hjelp.

 

Er du i tvil om dette tilbudet passer for deg, kan du ringe anonymt på tlf. 77 84 52 60. Du kan ringe hver dag, hele døgnet.

 
Vi på Krisesenteret kan hjelpe deg å bryte ut av volden!