Søk på siden

Kvinner på krisesenteret

Krisesenteret er et gratis tilbud til deg som er i en situasjon der du må reise fra hjemmet ditt på grunn av vold og/eller trusler fra ektefelle, samboer, kjæreste, en i familien eller en annen du har en nær relasjon til.

Du kan komme og bo på Krisesenteret i en periode, mens du får hjelp til å komme videre med livet ditt. Dersom du har barn, kan du ta dem med deg.

Hvor lenge du kan bo her på krisesenteret vil avhenge av den situasjonen du befinner deg i. I utgangspunktet vil du kunne være her inntil du har et trygt sted å dra til.

Krisesenteret fungerer som et bofellesskap, hvor alle har eget rom. Du organiserer selv din hverdag, og tar del i husarbeid og matlaging etter beste evne. Vi legger til rette for aktiviteter både for deg og evt. barna dine den tiden du/dere er på senteret.

Både du og eventuelt barnet ditt vil få en egen kontaktperson så lenge dere bor på krisesenteret. Som beboer på krisesenteret kan du få:

  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
  • Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
  • Hjelp til å komme i kontakt med advokat
  • Hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand, for eksempel ved henting av eiendeler i hjemmet
  • Praktisk bistand
  • Hjelp til å etablere deg på nytt

Krisesenteret er også tilrettelagt for deg som bruker rullestol og vi bestiller tolk dersom du har behov for det.

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

Er du i tvil om dette tilbudet passer for deg, kan du ringe anonymt på tlf. 77 84 52 60. Du kan ringe hver dag, hele døgnet.