Søk på siden

Menn på krisesenteret

Krisesenteret er et gratis tilbud til deg som er i en situasjon der du må reise fra hjemmet ditt på grunn av vold og/eller trusler fra ektefelle, samboer, kjæreste, en i familien eller en annen du har en relasjon til.

Som mann vil du kanskje være redd for at du ikke blir tatt på alvor når du forteller at du er utsatt for vold. Erfaringer fra menn utsatt for vold i nære relasjoner viser imidlertid at det er mange likhetstrekk med volden kvinner utsettes for, særlig når det gjelder psykisk vold som trusler, sjalusi, hevn og kontroll.

På Krisesenteret vil du møte ansatte med lang erfaring, som vet hva du snakker om og som tar deg på alvor. Du kan også ringe og rådføre deg anonymt om du ønsker det.

Slik det er i dag, har ikke Krisesenteret i Midt-Troms eget botilbud for menn. Vi tilbyr telefonsamtaler og dagsamtaler her ved Krisesenteret, og har du behov for botilbud vil vi hjelpe deg videre.

Krisesenteret kan tilby deg:

  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
  • Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
  • Hjelp til å komme i kontakt med advokat
  • Hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand, for eksempel ved henting av eiendeler i hjemmet
  • Praktisk bistand
  • Hjelp til å etablere deg på nytt.

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

Du kan ringe anonymt på tlf. 77 84 52 60 hver dag, hele døgnet.