Søk på siden

Hva kan Krisesenteret tilby?

  • Døgnåpen telefon (778 45 260)

Telefonen er åpen hele døgnet for deg som trenger noen å snakke med. Her kan du også motta informasjon om rettigheter, råd og veiledning, samt avtale dagbesøk eller botilbud.

  • Dagbesøk

Senteret tilbyr samtaler, informasjon, råd og veiledning, samt bistand og følge til kontakt med hjelpeapparatet og andre viktige aktører i nærmiljøet.

  • Botilbud

Utsatte kan komme og bo på Krisesenteret i en akuttfase. Vi har et eget hus som er innredet som et hvilket som helst hjem. I tillegg har vi en etasje tilrettelagt for beboere med funksjonsnedsettelse.

  • Oppfølging i reetableringsfasen

De som flytter ut av Krisesenteret får tilbud om oppfølging i form av telefonkontakt og/eller hjemmebesøk i etterkant av oppholdet.

  • Utadrettet virksomhet

Krisesenteret tilbyr informasjon og opplæring til hjelpeapparatet, publikum og offentlig myndighet.

  • Advokatvakt

Krisesenteret tilbyr gratis advokathjelp i form av råd og veiledning i juridiske spørsmål som omhandler vold i nære relasjoner.